قیمت کولر آبی خرید بهترین کولر آبی اقساطی

قیمت کولر آبی – خرید کردن بهترین کولر آبی اقساطی
کولر آبی

مکانیسم تلاش بادگیرها به همین توضیح هست که: باد ازدریچه های بادگیرکه درپشت بام ساختمان ها تعبیه شده، عبور می نمایند .

همین نقص‌ در ادامه کولرهای سلولزی به میزان ای حل شده هست البته در ادامه هر شکل همین دستگاه ها کماکان کمی گرد و خاک از خویش عبور دیتا و به داخل ساختمان وارد می کنند.

همت شود هوای محل ورود از کولر به اتاق، از بالاترین نقطه و نسبتاً نزدیک به سقف و در ادامه امتداد ارتفاع اطاق وارد تجدید شود.

4. در ادامه حد قابلیت از شفاف نگه داشتن مداوم کولر در ادامه ارتفاع روز غربت نمایید و تا حد قابلیت همت نمایید از به دور کُند (آرام) کولر به کارگیری نمایید تا فشار کمتری به دستگاه وارد شود.

در ادامه شکل محکم بودن بیش از حد تسمه کولر فشار متعددی در ادامه زمان فعالیت نمودن موتور بر بر روی بوش جلو و حتی عقب وارد شده و بوش ساییده شده و مسافت روتور تا استاتور آنقدر اندک می شود تا همین دو با نیز اتصال بر قرار کرده و هنگامی که در ادامه هر الکتروموتری تک فاز یا این که سه فاز روتور با استاتور بازخورد داشته باشد به این معنی که به همدیگر بمالند سریعا دو فلز در ادامه اثر اصطکاک داغ و قرمز رنگ شده و در ادامه عاقبت منجر سوختن کلافها یا این که سیم پیچ موتور می شود پس تهیه بودن تسمه کولر در ادامه قدمت موتور کولر نقش به سزایی دارااست .

اعتنا داشته باشید که عمده الکتروموتورها در ادامه داخل و بعضا نیز داخل و نیز خارج خویش مهم پروانه به جهت خنک کاری موتور میباشند که اکثرا هوا را از داخل موتور مکیده و به خارج ساماندهی می نمایند همین نیز به همین برهان که جسم خارجی وارد موتور نشده و فی مابین روتور و استاتور که منجر گریپاژ نمودن یا این که لیوان نمودن روتور می شود میباشند که خویش موتور کولر هم در ادامه دو طرف روتور خویش مهم پره های فلزی ریز متصل به خویش روتور میباشند وجود دارااست البته ممکن هست همین میزان خنک کاری در ادامه بعضا مواقع به اندازه نبوده و در ادامه اثر گرم شدن بیش از حد موتور / عایقهای کلافها زخم چشم و سیم پیچ بسوزد .

۴ – اعتنا داشته باشید اکثرا بر همین اعتقادن که چنانچه پمپ آب کولر سوخته یا این که به هر برهان فعالیت نکند یا این که به اصطلاح کولر بی آب فعالیت نماید موتور کولر سریعا می سود .. نیکی این که ربطی به نیز نداشته باشد البته بی ربط نیز نمیباشد .. چنانچه هوا نظیر ظهر تابستان گرم باشد و کولر بی آب فعالیت نماید زیرا پوشالهای تر کولر خویش منجر تبادل حرارت خارج و داخل محیط کولر را انجام می دهد علی الخصوص در ادامه بخش ها گرمسیر نظیر جنوب مملکت که در ادامه ظهر تابستان هوا حسابی گرم هست کولر سوای آب ممکن هست پس از چندین ساعت فعالیت نمودن در ادامه گرما بیش از حد گرم شده و منجر سوختن سیمپیچهای موتور نابینا شود .

با آغاز فصل تابستان می بایست اندک اندک به فکر به کارگیری از وسایل سرمایشی به جهت خانه و یا این که محفظه فعالیت خویش باشیم.

یکی از از مهمترین معیارها به جهت به کارگیری بهینه از کولر، اعتنا به این شیلنگ است. به جهت نمونه به جهت ردوبدل پوشال کولر هزینه ای که می بایست پرداخت شود چیزی فی مابین 5000 تا 15000 تومان هست و همین قیمت ها با اعتنا به پوشالی که متناسب با بعدها کولر خذیداری می کنید، مختلف خواهد بود.

در ادامه همین محتوا با ما‌درها ملازم باشید تا با ویژگیها و بعدها متفاوتی که به جهت تعیین بهترین کولر آبی می بایست در ادامه حیث گرفت را به جهت شما توضیح دهیم.

کولر آبی پرتابل یکی از دیگر از اشکال کولر آبی هست که وزن و بعدها کمتری نسبت به کولر آبی پشت بامی دارااست و به راحتی می توان آن را حمل کرد و به این برهان به کولر آبی قابل حمل هم معروف شده است.

همواره هنگامی کلام از مصرف الکتریسیته کولر میشود، همه ذهنها به سمت مصرف الکتریسیته کولرگازی میرود؛ چرا که همین مطلب اثبات شده هست که مصرف الکتریسیته کولر گازی، به برهان کارکرد کندانسور و کمپرسور، به طور چشمگیری عمده از کولرهای آبی میباشد.

در ادامه همین فرایند اقتدار چرخش کولر زیاد زیاد حیاتی هست و هرچقدر کولر عمده بچرخد مقدار خنک کنندگی آن عمده است.

موتور از بخشهای حیاتی و تاثیرگذار در ادامه ساختار کولرهای آبی به حساب میآید. البته نکته حیاتی همین هست که سپس از مدتی به جهت هر کدام از قطعات اصطحلاک به وجود خواهد آمد؛ توصیه می نماییم قبل از همین که فساد به جهت هر کدام از قطعات به وجود بیایید صد رد صد به یک خدمت فعالیت کولر مراجعه کنید. ​C᠎onte nt h᠎as  been cre᠎ated ᠎by GSA C᠎ontent Generator Dem oversion!

کولر ابسال اندک مصرف یکی از از مهمترین تولیدیهای همین کمپانی است. کولر آبی یکی از از دستگاه ها و سیستم های زیاد دیدنی در ادامه فی مابین سیستم های تهویه مطبوع هست که طرفداران زیاد متعددی را به خویش اختصاص دیتا به نحوی که امروزه در ادامه هر نقطه از جمهوری اسلامی ایران بر بر روی پشت بام ها و یا این که ایوان ها می اقتدار اشکال سلولزی و پوشالی آن را بازدید کرد.

1. در ادامه افزودن همین مایعات به آب درون کولر زیاده بر روی نکنید. بر همین شالوده منطقی بهنظرمیرسد که در ادامه آپارتمانهای چندین طبقه، گهگاه کولرها از پشت بام، به درون بالکنها نقل مکان کنند.

گهگاه وقت ها در ادامه آپارتمانها کولرهای آبی را چنان به طور متراکم کنار نیز میچینند که هوای به اندازه به کولر نمیرسد.

به اندازه نبودن آب درون کابین: هنگامی که به مقدار به اندازه درون کابین کولر آب وجود نداشته باشد، آبرسانی به پوشالها بهدرستی انجام نخواهد شد.

حجم آب مصرفی کولر و دمای محفظه در ادامه محل مطالعه میزان گیری و تصویب شد. همین مطالعه نشان اعطا کرد که متوسط آب مصرفی کولر در ادامه فصول گرم حدود 7/57 لیتر در ادامه ساعت ( 182 لیتر در ادامه شبانه روز) بوده که برابر 30 لیتر در ادامه روز به ازای هر نفر می باشد.

همین عاقبت با ضوابط پیشنهادی ذکر شده که 9-3/6 لیتر در ادامه روز به ازای هر نفر (با احتساب ضریب حداکثر روزمره 1/8 به جهت بخش ها گرم و خشک در ادامه فصول گرم )را به جهت همین مراد پیشنهاد نموده، مغایرت دارد.

پوشال کولر را به مراد تلاش خوبتر موتور، به شکل سالانه ردوبدل کنید. معمولا قطعات الکتریکی تهیدست خدمت نمیباشد و قابل تعمیر نیز نمیباشد یا این که قیمت تعمیر ندارد و در ادامه شکل از فعالیت افتادن خوبتر هست ردوبدل شود.

از آنجا که کولرها از اسباب پرمصرف برقی بهحساب میآیند، بد نمیباشد که آن ها را در ادامه همین سا‌عتها خاموش بگذاریم.

به جهت تعیین مطلوب ترین گنجایش کولر آبی با اعتنا به محفظه مود حیث خود، می توانید از همین جدول به کارگیری کنید.

شما با تعیین دکمه پمپ آب، می توانید آن را شفاف نمایید و سپس از تر شدن پوشال، با تعیین دکمه موتور، دینام را شفاف میکنید.

در ادامه دوران های قبلی هیچ محصولی به جهت خنک نمودن و سرمایش وجود نداشت و عمده مردمان از گرما رنج می بردند و نمی توانستند جز دوش آب سرد راهی به جهت خنک شدن تعیین کنند.

ازمهمترین مزیت های کولرهای سلولزی می اقتدار به هزینه مراقبت کاهش کولر آبی سلولزی ، سرمایش خوبتر کولر آبی سلولزی و کمتر مصرف انرژی کولرهای آبی سلولزی در ادامه مقایسه با کولر آبی پوشالی اشاره نمود.

در ادامه کولر آبی سلولزی به جای پوشال از پد های سلولزی به کارگیری می گردد که بدلیل پیوستگی جرم سلولز نسبت به پوشال تامین هوای خنک در ادامه کولرهای سلولزی به شکل خوبتر و پیوسته تری انجام می گردد.

کولر آبی سلولزی: همین جور از کولرها از حیث فرایند فعالیت مشابه به کولرهای آبی پوشالی هستند با همین تفاوت که در ادامه کوارهای سلولزی به جای به کارگیری از پوشال از پدهای سلولزی به کارگیری میگردد و همین پدها می تواند با تبخیر میزان کمتری آب سرمای بیشتری تولید نمایند و به عبارتی دیگر در ادامه مصرف آب صرفه جویی میکنند.

قیمت کولر آبی: مثل دیگر محصولات سرمایشی موجود در ادامه بازار کشورمان، قیمت کولر آبی هم بسته به عامل ها گوناگون و زیادی دارااست که ما‌درها همت کردیم در ادامه همین نوشته به معرفی مهمترین همین عامل ها برایتان بپردازیم و حالا همین شما میباشید که می بایست متناسب با مقدار دارایی و همینطور متراژ محفظه گزینه نظرتان مبادرت به خرید کردن یک کولر ریز و وسیع نمایید.

کمپانی آبسال در ادامه تهران با هدف حمایت از مشتریان گرامی کارت گارانتی معتبری را پس از خرید کردن و کارگزاشتن اول دستگاه در ادامه اختیار آن ها قرار می دهد.

عمده مردمان اشکال کولرآبی ” Evaporative cooler ” را در ادامه دو جور خروجی از بغل و خروجی از بالا قرار می دهند.

به کارگیری از همین کولرآبی ها در ادامه مناطقی با آب و هوای خشک مانع از بی آبی هوا، سوراخ تناول کردن وسایل چوبی و تولید برق مستقر خواهد شد و به لطافت هوای محفظه امداد های شایانی خواهد نمود.

کولرآبی اهل ایران هم در ادامه بازار موجود هست که میزان مرغوب بودن بالا و قیمت قابل قبولی دارند. مقدار مصرف آب و الکتریسیته کولر آبی پرتابل نسبت به کولر آبی عادی کاهش هست و مخزن مدلهای پرتابل را میتوانید به شکل دستی و یا این که با اتصال مستقیم به شیر آب مالامال کنید، مخزن همین مدلها به میزان به اندازه ظرفیت جهت ذخیره آب را دارا هستند به خصوص در ادامه مواردی که احتمال قطعی آب به جهت چندین ساعت وجود دارد.

اعتنا داشته باشید، کولر آبی به جهت تلاش عالی نیاز به فضای به اندازه در ادامه اطراف خویش دارد. چنانچه متراژ منزل فی مابین ۶۰ تا ۱۰۰ مترمربع است، کولر پشتبامی با حجم ۵۰۰۰ و کولر بالکنی ۳۵۰۰ برایش به اندازه است.

کولر ها به دو شکل، هوای ایجاد شده را وارد منزل میکنند. اقتدار موتور و اقتدار پمپ کولر LC50 زیاد دوچندان هست و برخلاف وزن اندک و میزان ریز خود، حجم هوای سرد بیشتری را وارد میکند.

در ادامه غایت حرفه هوای سرد را به درون اتاق شما وارد میکند. همین نقص‌ در ادامه غایت باعث به انتقال لرزه و ارتعاش به حرفه به بخشهای گوناگون کولر از گزاره بدنه میگردد و در ادامه نتیجه، تلاش کولر آبی پایین اثر گذاری قرار میگیرد.

برندهای دارای متعددی در ادامه اقصی نقاط مملکت در ادامه حوزه ایجاد کولر آبی شالوده دار کار می‌کنند و اشکال متفاوتی از کولرهای سلولزی، پرتابل و پوشالی را با ظرفیتها و اندازههای متعدد در ادامه اختیار متقاضیان قرار میدهند.

از نیم ساعت باقی مانده به اذان مغرب تا ۲ ساعت و نیم پس از آن، مقدار مصرف الکتریسیته در ادامه ایران، در ادامه اوج خویش قرار دارد.

۳ – سومی استدلال شایع سوختن موتور کولر خراب شدن دکمه آن هست .. ماجرا فعالیت دکمه کولر به همین شکل هست که با زدن کلید تند یا این که نماید مدام یک خط فاز به موتور الکتریسیته می رساند و چنانچه در ادامه اثر فساد دکمه کولر یا این که غلط بستن آن به نوع ای که به عنوان مثال با زدن به دور تند کولر الکتریسیته به دور نماید موتور کولر انقطاع نشود و دو سری سیم پیچ به دور تند و نماید نیز دوران در ادامه هم اکنون کار باشند موتور داغ کرده و پس از یکی از دو ساعت می سوزد .

جهت خودداری از انتقال تنش و لرزش­های اتومبیل در ادامه هم اکنون فعالیت به کانال­های حمل کننده هوای سرد ، الزاماً می­بایست همین دو نصیب ، ارتباطی غیرمکانیکی داشته باشند.

در ادامه همین مواقع با افزدون یک زانویی بر سروصدا شبکه کولر می توان محل آن را اندکی تغییر و تحول دهید. کابل الکتریسیته محل ورود کولر، یک کابل چهار رشتهای هست که هر یک از چهار فن به ترتیب مربوط به نل، پمپ آب، به دور نماید و به دور تند میباشد.

در ادامه حالی که آب کولر تخلیه شده است، از کسی که پای دکمهی انقطاع و وصل کولر ایستاده هست بخواهید به ترتیب و یکی از یکی از دکمهها را بزند تا از سالم پمپ آب و موتور کولر اطمینان حاصل نمایید.

عقلانی ترین فعالیت به جهت خودداری از سوختن موتور کولر آن هست که عواملی که منجر سوختن موتور می شود را از آن به دور کرد .

همین نوع کولر آبی پرتابل با به دست آوردن امتیاز 5 از 5 و رضایتمندی تام خریداران به تیتر یکی از از با میزان مرغوب بودن ترین کولرهای آبی پرتابل به حساب میآید.

طراحی کولرهای آبی پرتابل به نوع ای هست که میزان ای ریز خیس نسبت به دیگر نوع ها دارا هستند و سوای هیچگونه شبکه کشی قابل به کارگیری هستند.

به کالا و ضخامت کف و دیوارههای کولر اعتنا نمایید و مطمئن گردید که کف و دیوارهها ضخامت متعددی دارند.

برزنت اتصال دهانهی کولر به شبکه کولر را در دست گرفتن نمایید تا هوا از کنار آن نشت نکند یا این که پاره نشده باشد.

نوع دیگری از اشکال بهترین کولر آبی که زیرمجموعه کولر پرتابل است، کولر آبی رومیزیست که مبداء آب همین نوع معمولا می بایست به شکل دستی مالامال شود اما قابلیت اتصال مستقیم به شیر آب هم به جهت آن موجود است.

مغازه های اینترنتی امروزه معتبرترین مرکزها پخش نوع های کولر شالوده دار به حساب میآیند. آنگاه همین فعالیت را در ادامه گزینه بقیه آب پخش کن ها انجام داد.

چرا موتور کولر آبی می سوزد و به جهت برطرف کردن همین عیب چه فعالیت می بایست کرد ؟ ۵ – معیوب شدن پلاتینهای موتور کولر !

چنانچه با شفاف کردن کولر ،موتور براه نمی افتد البته چنانچه مبلغی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

به طوری که به کارگیری از همین سیستم ها به جهت مناطقی که رطوبت هوا در ادامه آن ها فراتر از 40 % باشد پیشنهاد نمی شود.

سپس از گذشت چندین قرن و با اکتشاف تاریخ به این معنی که الکتریسیته اندک اندک دانشمندان به اقتدار الکتریسیته پی بردند و از آن در ادامه خط مش بر طرف نمودن نیازهایشان به کارگیری کردند که یکی از از همین نیازها کولرهای سرمایشی و پنکه ها بود.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

شیر توپی چیست؟ (18)

شیر توپی چیست؟ بال ولو آنها می توانند فشار و بازگرداندن فشار سیستم در بالادست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.